Archiv

Chronologický přehled:

2024202320222021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 1993, 1992, 1991, 1990

2024

Valné shromáždění SHSD ČR - 21. 5. 2024
Valné shromáždění SHSD ČR - pozvánka na 21. 5. 2024.pdf

Jednání Výboru SHSD ČR - 9. 1. 2024
Jednání Výboru SHSD ČR - pozvánka na 9. 1. 2024.pdf

2006 

Jednání Výboru SHSD ČR - 24. 2. 2006
Jednání Výboru SHSD ČR - zápis z 24. 2. 2006.pdf

1993 

Valné shromáždění SHSD ČR - 25. 5. 1993
Valné shromáždění SHSD ČR - pozvánka na 25. 5. 1993.pdf

1992 

Jednání Výboru SHSD ČR - 22. 9. 1992
Jednání Výboru SHSD ČR - zápis z 22. 9. 1992.pdf

Jednání Výboru SHSD ČR - 17. 3. 1992
Jednání Výboru SHSD ČR - zápis z 17. 3. 1992.pdf

1991 

Valné shromáždění SHSD ČR - 5. 11. 1991
Valné shromáždění SHSD ČR - pozvánka na 5. 11. 1991.pdf

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR – vědecký spolek

HTML Creator