Přihláška

Členství a přihláška

Podmínky členství v Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR – vědeckém spolku, jejich práva a povinnosti se řídí oddílem C Stanov SHSD ČR.

Členská přihláška ke stažení:
členská přihláška (Přihláška SHSD ČR.doc)
členská přihláška (Přihláška SHSD ČR.pdf)

Vyplněné přihlášky, prosím, posílejte:
oskenované s podpisem na e-mailovou adresu: shsd@email.cz
nebo
poštou na adresu:
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky – vědecký spolek
K rukám předsedkyně Prof. PhDr. Marcely Efmertové, CSc.
Technická 2
CZ-166 27 Praha 6

Výše členského příspěvku na jeden rok splatný k 30. červnu* činí:
řádný člen: 400 Kč
senior: 200 Kč
student: 200 Kč
kolektivní člen: 1 000 Kč

Členské příspěvky je možné uhradit převodem na účet SHSD ČR.
č.ú.: 2400694768/2010
Při placení členského příspěvku uveďte prosím do zprávy pro příjemce Vaše celé jméno.

*Po odhlasování na Valném shromáždění SHSD ČR ze dne 12. 4. 2013 a po zapsání SHSD ČR do veřejného rejstříku pod spisovou značkou L 59357 vedenou u Městského soudu v Praze od 2. 5. 2014 bylo stanoveno placení výše uvedených členských poplatků 

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR – vědecký spolek

Website Builder Software