Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR - vědecký spolek

Posláním a cílem Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR - vědeckého spolku (dále SHSD ČR) je podporovat rozvoj hospodářských a sociálních dějin v rámci České republiky i mezinárodně. SHSD ČR navazuje na činnost svých předchůdkyň (od 60. let 20. století Komise pro hospodářské dějiny, od 14. 3. 1990 Společnost pro hospodářské dějiny v Praze, od roku 1992 Společnost pro hospodářské a sociální dějiny) a reprezentuje obor hospodářských a sociálních dějin ve vztahu k odborné i laické veřejnosti. Zabývá se individuální a týmovou odbornou vědecko-výzkumnou, metodologickou i vědecko-organizační činností v oblasti obou zmíněných multidisciplinárních vědeckých oborů hospodářských dějin a sociálních dějin. Využívá i kooperace s dalšími historickými disciplínami především s politickými dějinami, historií věd a techniky, historickou geografií a demografií, historickou statistikou, kulturní antropologií, kulturními dějinami, dějinami mentalit apod.

Podporující instituce

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR – vědecký spolek

Drag & Drop Website Builder