Členská základna

Výbor SHSD ČR 

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
Historická laboratoř (elektro)techniky FEL ČVUT v Praze
efmertov@fel.cvut.cz
Předsedkyně

PhDr. Jan Hájek, CSc.
Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. (emerit.)
Hlavní vědecký redaktor časopisu HD-EH
hajek.jan@cmail.cz
Místopředseda

Ing. Jan Mikeš, Ph.D.
Laboratoř environmentální elektrotechniky a ekonomiky FEL ČVUT v Praze
mikes.jan@fel.cvut.cz
Tajemník

PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
barbora.stolleova@ff.cuni.cz
Hospodářka

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.
Historický ústav SAV SR
ludovit.Hallon@savba.sk
Člen výboru

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Historický ústav AV ČR
hlavacka@hiu.cas.cz
Člen výboru

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
ivan.jakubec@ff.cuni.cz
Člen výboru

Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
eduard.kubu@ff.cuni.cz
Člen výboru

Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK
jiri.sousa@ff.cuni.cz
Člen výboru

Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Centrum hospodářských a sociálních dějin FF Ostravské univerzity
michaela.zavodna@osu.cz
Členka výboru

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Centrum hospodářských a sociálních dějin FF Ostravské univerzity
ales.zaricky@osu.cz
Člen výboru 

Kontrolní komise SHSD ČR 

PhDr. Jakub Kunert, Ph.D.
Česká národní banka
jakub.kunert@cnb.cz
Předseda Kontrolní komise SHSD ČR

PhDr. Helena Sedláčková, Ph.D.
Česká národní banka
helena.sedlackova@cnb.cz
Členka Kontrolní komise SHSD ČR

Mgr. Lenka Vrchotová
Česká národní banka
lenka.vrchotova@cnb.cz
Členka Kontrolní komise SHSD ČR

Řádní členové SHSD ČR

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D.
PhDr. Alena Bartlová, CSc.
Mgr. David Bohdálek
PhDr. Jana Brabencová
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
PaedDr. Bohumír Brom
PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Mgr. Hana Brzobohatá (Krystýnková)
Mgr. Tomáš Burda
prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.
doc. PhDr. Antonín Burget, CSc.
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
doc. PhDr. Jana Čechurová (Šetřilová), Ph.D.
Pavla Dědičová
prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.
PhDr. František Dudek, CSc.
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.
Mgr. Michal Ďurčo
PhDr. PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
RSDr. Libuše Eliášová
doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
Ing. Miroslav Fabricius, CSc.
PhDr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Mgr. František Frňka
Mgr. Jana Frydryšková
PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
PhDr. Jan Hájek, CSc.
PhDr. Ľudovít Hallon, CSc.
PhDr. Vlastimil Havlík
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Hoffman, CSc.
prof. PhDr. Roman Holec, DRSc.
PhDr. Jan Holovský, Ph.D.
Mgr. Roman Horký
PhDr. Pavla Horská, CSc.
PhDr. Miloš Hořejš, Ph.D.
PhDr. Jiří Hrbek
doc. PhDr. Michaela Hrubá (Neudertová), Ph.D.
PhDr. Dr. Bronislav Chocholáč
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
RNDr. Leoš Jeleček, CSc.
Mgr. Jaroslav Jelínek
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
PhDr. Pavel Jiřičko
Mgr. Adéla Jůnová-Macková, Ph.D.
PhDr. Jiří Jurok, CSc.
Mgr. Petr Kadlec
PhDr. Tomáš Kalina
Ing. Miroslav Kaňka
PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
PhDr. Jitka Klementová, CSc.
prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc.
doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Mgr. Jakub Kohout
prof. PhDr. Dr. Irena Korbelářová
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc.
doc. PhDr. Marcela Kubešová, DrSc.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
PhDr. Jakub Kunert
Ing. Miroslav Kunt
PhDr. Jaroslav Láník, CSc.
Mgr. Jan Lidral
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D.

prof. Ing. Dr. Václav Liška
PhDr. Jitka Lněničková
Mgr. Vlastimil Málek
PhDr. Marek Matějka
Mgr. Aleš Materna
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
PhDr. Anna Matoušková
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
PhDr. Anna Mayová
doc. Ph.Dr. Peter Mičko, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Míka, CSc.
Ing. Jan Mikeš, Ph.D.
prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.
PhDr. Ivan Nefe, CSc.
doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.
doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.
PhDr. Ladislav Novák
PhDr. Gustav Novotný, CSc.
PhDr. Jiří Novotný, CSc., Ph.D.
prof. Ing. Rudolf Olšovský, CSc.
PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Mgr. Klára Pinerová
Ing. Josef Pitlík, CSc.
Ing. Jana Pitlíková, Ph.D.
doc. PhDr. Andrea Pokludova, Ph.D.
PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
PhDr. Milan Procházka
prof. Ing. Václav Průcha, CSc.
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Ryantová
PhDr. Miroslav Sabol, PhD.
PhDr. Helena Sedláčková, Ph.D.
Mgr. Markéta Seligová (Pražáková), Ph.D.
doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc.
prof. PhDr. et Ing. Aleš Skřivan ml., Ph.D.
doc. PhDr. Lubomír Slezák, DrSc.
Mgr. Anna Smolková
doc. PhDr. Bohumír Smutný, Ph.D.
PhDr. Radek Soběhart
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Mgr. Dalibor Státník, Ph.D.
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
prof. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
PhDr. Oľga Šrajerová, CSc.
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
doc. JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, Ph.D
Ph.Dr. Barbora Štolleová, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.
Mgr. Hana Šustková, Ph.D.
PhDr. Milena Urbánková
doc. PhDr. Anna Václavíková (Beinhauerová), CSc.
PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
PhDr. Marek Vařeka
PhDr. Lubomír Vebr ml.
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
PhDr. Emil Voráček, DrSc.
PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc.
Mgr. Lenka Vrchotová
PhDr. Michal Wanner
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
PhDr. Roman Zaoral
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.
doc. PhDr. et RNDr. Otto Zwettler, CSc.
prof. PhDr. Josef Žemlička, CSc.
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

Kolektivní členové SHSD ČR 

Národní technické muzeum

Zesnulí členové SHSD ČR

Ing. Alexej Bálek, CSc.
PhDr. Jiří Bareš, Ph.D.
PhDr. Vladimír Bystrický, CSc.
PhDr. Karel Černý
Josef (Jozef) Faltus
doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc.
prof. PhDr. František Hejl, CSc.
PhDr. Ladislav Hladký
PhDr. Gustav Hofmann
prof. PhDr. Jaroslav Horejsek, CSc. 
prof. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc.
doc. PhDr. Karel Jech, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc.
PhDr. Lenka Kalinová, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc.
PhDr. Quido Kastner
PhDr. Natália Krajčovičová, CSc.
PhDr. František Kraváček, CSc.
doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

PhDr. Vlastislav Lacina, CSc.
PhDr. Jana Machačová, CSc.
PhDr. Jiří Majer, CSc.
PhDr. Jiří Matějček, DrSc.
prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., dr. h. c.
prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc.
doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc. 
prof. PhDr. Jaroslav Pátek, CSc.
doc. PaedDr. et PhDr. Milan Sekanina, CSc.
PhDr. Otto Smrček, CSc.
PhDr. Kateřina Smutná
doc. PhDr. Jan Steiner, CSc. 
PhDr. František Svátek, CSc.
Ing. Otakar Špecinger
PhDr. Jan Šťovíček
prof. PhDr. Alice Teichová, Dr. h. c. mult.
Mgr. Marie Vojtíšková
Mgr. Václav Vondra

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR – vědecký spolek

Free AI Website Maker